KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM “TIẾNG NÓI CHI ĐOÀN”

I. MỤC ĐÍCH – Phát huy tinh thần dân chủ trong ĐVTN, lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của ĐVTN, có biện pháp giải quyết khó khăn của ĐVTN. – Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn và lực lượng nòng cốt lớp học, ký túc xá, tổ dư luận xã hội. – Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, sinh hoạt của Nhà Trường. – Góp ý văn kiện Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022. II. NỘI DUNG THỰC HIỆN Thời…

Xem thêm

Hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019-2020

Căn cứ hướng dẫn số 210-KH/TĐTN-BTC ngày 07/04/2015 của Ban Chấp hành Thành Đoàn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên, căn cứ thực tiễn tại Trường Dự bị đại học TP.HCM, Ban Thường vụ Đoàn Trường hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019-2020. Chi tiết xem tại: HD33_Ren luyen doan vien

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Hội thi “Thư viện cùng tôi”

-Nhằm góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên, thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống; góp phần đồng hành cùng thanh niên trong phát triển “Văn hóa đọc”, “Văn hóa thưởng thức”; rèn luyện ý thức tự giác trong học tập, trau dồi kỹ năng thực hành xã hội, Đoàn Trường ban hành kế hoạch 110-KH/ĐTN tổ chức Hội thi “Thư viện cùng tôi”. Chi tiết: KH110_Thu vien

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Tọa đàm “Hành trang tương lai”

Nhằm góp phần đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, bồi dưỡng năng lực tự học, ý thức tự giác trong học tập; thảo luận, định hướng nghề nghiệp, tạo động lực học tập cho thanh niên; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các thế hệ học sinh, các thế hệ cán bộ Đoàn, Đoàn Trường ban hành kế hoạch 109-KH/ĐTN về tổ chức Tọa đàm “Hành trang tương lai” Chi tiết: KH109_Toa dam

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH VỀ NGUỒN – TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN LẦN 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Nhằm góp phần tuyên truyền, học tập các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, quan triệt chương trình công tác Đoàn năm học 2019 – 2020 đến cán bộ Đoàn; tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho đoàn viên, thanh niên. Chào mừng đợt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành kế hoạch 108-KH/ĐTN về tổ chức chương trình Về nguồn – Tập huấn cán bộ Đoàn. Chi tiết: KH108_Ve Nguon Cu Chi

Xem thêm

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh tuyên truyền Luật giao thông đường bộ năm 2019

Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật trong ĐVTN; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường, đổi mới các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Kế hoạch 107-KH/ĐTN tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh tuyên truyền Luật…

Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 NĂM 2019

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, làm tốt công tác xây dựng Đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo; góp phần đồng hành cùng thanh niên trong học tập, hướng nghiệp, phát triển “Văn hóa đọc”, “Văn hóa thưởng thức”; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết và không khí thi đua sôi nổi trong Nhà trường; trau dồi kiến thức, kĩ năng cho đoàn…

Xem thêm