Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 484/BGDĐT-KHCNMT
  on 12/02/2019 at 12:00 am

  Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc […]

 • Công văn 03/HTQT
  on 31/01/2019 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019 […]

 • Công văn 428/BGDĐT-CSVC
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. […]

 • Quyết định 274/QĐ-BGDĐT
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Chỉ thị 138/CT-BGDĐT
  on 18/01/2019 at 12:00 am

  Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường […]

 • Công văn 168/BGDĐT-VP
  on 14/01/2019 at 12:00 am

  Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 […]

 • Quyết định 90/QĐ-BGDĐT
  on 11/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 22/QĐ-BGDĐT
  on 08/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT
  on 28/12/2018 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT
  on 13/12/2018 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 1135/CĐ-BGDĐT
  on 11/12/2018 at 12:00 am

  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên […]

 • Công văn 5631/BGDĐT-KHCNMT
  on 11/12/2018 at 12:00 am

  Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI,SCI,SCIE năm 2018 […]

 • Công văn 5480/BGDĐT-QLCL
  on 04/12/2018 at 12:00 am

  Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 […]

 • Công văn 5153/QĐ-BGDĐT
  on 30/11/2018 at 12:00 am

  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 1083/TB-BGDĐT
  on 29/11/2018 at 12:00 am

  Thông báo kết quả cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" vòng sơ khảo năm 2018 (SWIS-2018) […]

 • Công văn 5404/BGDĐT-GDTrH
  on 28/11/2018 at 12:00 am

  Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia […]

 • Công văn 4863/QĐ-BGDĐT
  on 09/11/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. […]

 • Công văn 4632/QĐ-BGDĐT
  on 26/10/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. […]

 • Quyết định 3950/QĐ-BGDĐT
  on 28/09/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018 (SWIS-2018) […]

 • Quyết định 3777/QĐ-BGDĐT
  on 21/09/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.