Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Chỉ thị 993/CT-BGDĐT
  on 12/04/2019 at 12:00 am

  Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục […]

 • Quyết định 11/QĐ-HTTHS
  on 12/04/2019 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành Điều lệ giải Điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2019 […]

 • Công văn 1534/BGDĐT-GDCTHSSV
  on 11/04/2019 at 12:00 am

  Về việc Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường […]

 • Quyết định 820/QĐ-BGDĐT
  on 02/04/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành mẫu Chứng chỉ Tiếng việt theo khung năng lực Tiếng việt dùng cho người nước ngo&agrav […]

 • Công văn 1316/BGDĐT-GDĐH
  on 01/04/2019 at 12:00 am

  Về việc thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019 […]

 • Công văn 1209/BGDĐT-QLCL
  on 27/03/2019 at 12:00 am

  Về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 […]

 • Khác 217/KH-BGDĐT
  on 22/03/2019 at 12:00 am

  Kế hoạch Triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2019 […]

 • Khác 212/KH-BGDĐT
  on 20/03/2019 at 12:00 am

  Kế hoạch bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019 […]

 • Công văn 1074/BGDĐT-GDTC
  on 19/03/2019 at 12:00 am

  Về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục […]

 • Công văn 917/BGDĐT-CSVC
  on 11/03/2019 at 12:00 am

  Về việc báo cáo công tác rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và rà soát nhà vệ sinh, công trình nước sạc […]

 • Công văn 05/TB-HTQT
  on 08/03/2019 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại BUN-GA-RI năm 2019 […]

 • Khác 137/TB-HĐT
  on 25/02/2019 at 12:00 am

  Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi và tài liệu ôn tập thi tuyển công chức về các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 388/QĐ-BGDĐT
  on 20/02/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 484/BGDĐT-KHCNMT
  on 12/02/2019 at 12:00 am

  Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc […]

 • Công văn 03/HTQT
  on 31/01/2019 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019 […]

 • Công văn 428/BGDĐT-CSVC
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. […]

 • Quyết định 274/QĐ-BGDĐT
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 168/BGDĐT-VP
  on 14/01/2019 at 12:00 am

  Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 […]

 • Quyết định 2125/QĐ-BGDĐT
  on 05/06/2018 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT
  on 16/10/2017 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.