Văn bản BGDĐT

Văn bản qui phạm pháp luật

 • Thông tư 34/2018/TT-BGDĐT
  on 28/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Nhật thực hàn […]

 • Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
  on 26/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông […]

 • Thông tư 30 /2018/TT-BGDĐT
  on 24/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam […]

 • Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT
  on 24/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tao trình độ trung tấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên […]

 • Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT
  on 24/12/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lậ […]

 • Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT
  on 26/11/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Chương trình Tiếng việt cho người Việt Nam ở nước ngo&agrav […]

 • Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT
  on 25/10/2018 at 12:00 am

  Thông tư Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. […]

 • Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT
  on 08/10/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non […]

 • Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT
  on 08/10/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non […]

 • Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT
  on 28/09/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông […]

 • Thông tư 24/2018/TT-BGDĐT
  on 28/09/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục […]

 • Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT
  on 28/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục […]

 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT
  on 24/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học […]

 • Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT
  on 22/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông […]

 • Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT
  on 22/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học […]

 • Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT
  on 22/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học […]

 • Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT
  on 22/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non […]

 • Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT
  on 03/08/2018 at 12:00 am

  Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân […]

 • Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT
  on 27/07/2018 at 12:00 am

  Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm […]

 • Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT
  on 20/07/2018 at 12:00 am

  Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông […]

Văn bản chỉ đạo điều hành

 • Công văn 484/BGDĐT-KHCNMT
  on 12/02/2019 at 12:00 am

  Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc […]

 • Công văn 03/HTQT
  on 31/01/2019 at 12:00 am

  Thông báo tuyển sinh đi học tại U-CRAI-NA năm 2019 […]

 • Công văn 428/BGDĐT-CSVC
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  V/v thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. […]

 • Quyết định 274/QĐ-BGDĐT
  on 30/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Chỉ thị 138/CT-BGDĐT
  on 18/01/2019 at 12:00 am

  Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường […]

 • Công văn 168/BGDĐT-VP
  on 14/01/2019 at 12:00 am

  Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 […]

 • Quyết định 90/QĐ-BGDĐT
  on 11/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 22/QĐ-BGDĐT
  on 08/01/2019 at 12:00 am

  Quyết định Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 5625/QĐ-BGDĐT
  on 28/12/2018 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Quyết định 5366/QĐ-BGDĐT
  on 13/12/2018 at 12:00 am

  Quyết định ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 1135/CĐ-BGDĐT
  on 11/12/2018 at 12:00 am

  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên […]

 • Công văn 5631/BGDĐT-KHCNMT
  on 11/12/2018 at 12:00 am

  Về việc thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI,SCI,SCIE năm 2018 […]

 • Công văn 5480/BGDĐT-QLCL
  on 04/12/2018 at 12:00 am

  Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 […]

 • Công văn 5153/QĐ-BGDĐT
  on 30/11/2018 at 12:00 am

  Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 • Công văn 1083/TB-BGDĐT
  on 29/11/2018 at 12:00 am

  Thông báo kết quả cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" vòng sơ khảo năm 2018 (SWIS-2018) […]

 • Công văn 5404/BGDĐT-GDTrH
  on 28/11/2018 at 12:00 am

  Về việc tăng cường xây dựng và sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia […]

 • Công văn 4863/QĐ-BGDĐT
  on 09/11/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. […]

 • Công văn 4632/QĐ-BGDĐT
  on 26/10/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. […]

 • Quyết định 3950/QĐ-BGDĐT
  on 28/09/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2018 (SWIS-2018) […]

 • Quyết định 3777/QĐ-BGDĐT
  on 21/09/2018 at 12:00 am

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính được hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.