Thông báo tuyển dụng

Trường Dự bị đại học TP.HCM tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018, số lượng cụ thể như sau:

  • Giáo viên môn Tiếng Anh: 02 người.
  • Giáo viên môn Ngữ Văn: 01 người.
  • Giáo viên môn Hóa học: 02 người.
  • Giáo viên môn Sinh học: 01 người.
  • Giáo viên môn Địa lý: 01 người.
  • Chuyên viên làm việc tại Phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị hoặc Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên: 01 người.

Tổng cộng: 08 người.

Chi tiết xin vui lòng xem tại văn bản này.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.