Phòng Đào tạo

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Là một phòng chức năng được hình thành từ tháng 2/1976. Cùng với việc khai giảng khóa học đầu tiên của Trường, Phòng Giáo vụ – t

iền thân của phòng Đào tạo – đã đi vào hoạt động. Từ đó đến nay, xuất phát từ nhiệm vụ, chức năng và yêu cầu thực tế, Phòng lần lượt có các tên

gọi:

 • Phòng Giáo vụ (từ 1976 đến 1987). Các cán bộ – viên chức sau đây lần lượt giữ nhiệm vụ Trưởng phò

  TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO Th.S NGUYỄN THỊ MINH THƯ

  ng hoặc Phụ trách phòng:

  • Thầy Lê Trọng Hộ
  • Thầy Lê Mười
  • Cô Nguyễn Thị Huệ
  • Thầy Huỳnh Khắc Hoàng
  • Thầy Dương Công Minh.
 • Ban Khoa học cơ bản (từ năm 1987 đến 1990): Thầy Dương Công Minh làm Trưởng ban.
 • Phòng Đào tạo (từ năm 1990 đến nay):
  • Thầy Dương Công Minh là Trưởng phòng từ năm 1990 đến 1998.
  • Thầy Đỗ Trung Hưng là Trưởng phòng từ năm 1998 đến 2010.
  • Thầy Lê Hữu Thức là Trưởng phòng từ năm 2010 đến 2015.
  • Cô Nguyễn Thị Cúc Hương là Trưởng phòng từ năm 2015 đến hết tháng 2 năm 2017.
  • Cô Nguyễn Thị Minh Thư là Quyền Trưởng phòng từ tháng 3 năm 2017 đến nay.
MỘT SỐ CÁN BỘ – VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO QUA CÁC THỜI KỲ

TH.S NGUYỄN THỊ MINH THƯ – QUYỀN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG
Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công tác về tuyển sinh; đào tạo bồi dưỡng các hệ trong Trường và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên;
công tác thư viện.
NHIỆM VỤ
 • Công tác tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng:
  • Lập kế hoạch mở các hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo chiến lược phát triển Nhà trường;
  • Phối hợp với Phòng Công tác học sinh – sinh viên và các đơn vị khác trong việc thực hiện công tác tuyển sinh, phân ngành cho hệ Dự bị Đại học Dân tộc;
  • Thực hiện công tác tuyển sinh hệ Lưu học sinh, Luyện thi THPT Quốc gia và bồi dưỡng văn hóa; tiếp nhận và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh hệ Dự bị Đại học Cử tuyển và 30a;
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giảng dạy, học tập; tổ chức kiểm tra và thi cho học sinh các hệ; in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy và học tập; quản lý hồ sơ học sinh;
  • Tổ chức đào tạo, công nhận và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài học tập tại Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:
  • Theo dõi việc thực hiện các đề tài NCKH, cải tiến công tác quản lý, phục vụ giảng dạy và học tập;
  • Đề xuất thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo đề nghị của bộ môn; nắm tình hình nhân sự các bộ môn để tham mưu cho Ban giám hiệu về kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm chuẩn hóa chức danh cho giáo viên;
  • Liên kết đào tạo với các trường.
 • Công tác thư viện: 
  • Lưu trữ, quản lý sách, báo, tài liệu của Trường; lập kế hoạch và tiến hành bổ sung sách, báo, tài liệu phục vụ cho hoạt động giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh – sinh viên tại Trường; cho mượn, kiểm kê và thanh lý giáo trình đúng quy định;
  • Chú trọng nâng cao hiệu quả phục vụ, ứng dụng kĩ thuật nghiệp vụ tiên tiến trong công việc;
  • Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính – Chính trị, phòng Công tác Học sinh – Sinh viên, Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện công tác tuyên truyền, tuyên dương các gương ham đọc sách, sử dụng thư viện tốt trong viên chức, người lao động và học sinh – sinh viên.
NHÂN SỰ
Từ năm học 2017-2018, Phòng phòng Đào tạo có 6 viên chức, gồm 3 thạc sỹ và 3 cử nhân:
 • ThS.  Nguyễn Thị Minh Thư – Quyền Trưởng phòng
 • ThS. Trần Thị Thu Thủy – Giáo viên kiêm nhiệm
 • ThS. Đoàn Thị Phương Huyền – Chuyên viên
 • CN. Lê Bích Ngọc – Chuyên viên
 • CN. Thạch Xa Ni- Chuyên viên
 • CN. Phạm Thị Trà – Chuyên viên
VIÊN CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2017-2018
Trong quá trình hoạt động, phòng Đào tạo luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, sự chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu, cùng với sự nỗ lực không ngừng trong công tác của các thành viên trong đơn vị; phòng Đào tạo đã đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc trong nhiều năm học, nhận được nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phòng Đào tạo sẽ quyết tâm phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững sự ổn định và phát triển của Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh.
PHÒNG ĐÀO TẠO
Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.