Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018 tại Trường Dự bị đại học TP.HCM có thể được tải về tạiđây.

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.