Công tác Chủ nhiệm 2018 – 2019

Để hỗ trợ quý thầy/cô giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trong việc quản lí, theo dõi tình hình rèn luyện, học tập của lớp chủ nhiệm, đồng thời để các em học sinh dự bị chủ động theo dõi tình hình rèn, Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên cung cấp các đường link sau: Link theo dõi việc thực hiện báo cáo chủ nhiệm hàng tuần (dành cho quý thầy/cô GVCN). Link theo dõi tình hình rèn luyện của học sinh tại KTX. Link theo dõi tình hình tự học buổi tối tại KTX. Link theo dõi tình…

Xem thêm