Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018

Hội đồng thi tuyển dụng viên chức năm 2018 Trường Dự bị đại học TP. HCM thông báo: Mời toàn thể thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2018 đến nghe phổ biến thông tin về kỳ thi tuyển dụng. Thời gian: 08g00 ngày 17/10/2018 Địa điểm: Phòng B22,…

Continue reading