Kế hoạch chi tiết công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 – 2020

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2019 – 2020 và Chương trình năm học 2019 – 2020 của Ban Giám hiệu Nhà Trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Kế hoạch chi tiết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 (Kế hoạch 97-KH/ĐTN).

Xem thêm

Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020

Năm học 2019 – 2020 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; là năm tiến hành Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ 2019 – 2022. Trên cơ sở Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực ĐH-CĐ-TCCN năm học 2019 – 2020,  nhận xét của Ban thường vụ Thành đoàn năm học 2018 – 2019, Chương trình công tác của Trường Dự bị đại học TP. Hồ Chí Minh, Ban Thường…

Xem thêm

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mẫu hình thanh niên năm học 2019 – 2020

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Trường Dự bị Đại học năm học 2019 – 2020 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU – Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên với những tiêu chí, giá trị cốt lõi là mục tiêu để đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức chấp hành pháp luật, có lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong…

Xem thêm

Các kế hoạch hoạt động Tháng 3, năm học 2018-2019

Ban Chấp hành Đoàn trường xin thông tin đến quý thầy/cô và toàn thể các bạn học sinh dự bị các kế hoạch liên quan đến hoạt động Đoàn trong tháng Thanh niên – tháng 3. Kế hoạch hoạt động tháng Thanh niên. Kế hoạch tổ chức giải kéo co khởi động tháng Thanh niên. Kế hoạch đêm văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập Đoàn. Kế hoạch sinh hoạt chi đoàn chủ điểm. Kế hoạch gặp gỡ giữa lãnh đạo trường và đại diện học sinh lần 2.

Xem thêm

Các kế hoạch hoạt động tháng 1-2, năm học 2018-2019

Ban Chấp hành Đoàn trường xin thông tin đến quý thầy/cô và toàn thể các bạn học sinh dự bị các kế hoạch liên quan đến hoạt động Đoàn trong tháng 1 và tháng 2. Kế hoạch Tập san Tháng 1. Kế hoạch cuộc thi KTX văn minh – sạch đẹp. Kế hoạch cuộc thi ảnh “Nét đẹp trang phục truyền thống các dân tộc”. Kế hoạch cuộc thi “Ước mơ của tôi”.

Xem thêm